A Nagy felfedezések Kft., (a továbbiakban: Holiday-Maker)

Általános Szerződési Feltételei

 a Holiday-Maker Felfedező táborokba, és a

a a Holiday-Maker Vízi Kalandor táborokba

 történő jelentkezés folyamatáról, a tábordíj megfizetésének rendjéről, a lemondási feltételekről, a táborozás sikeres lebonyolítása érdekében kialakított szabályrendszerekről és a táborozás utáni együttműködés módjáról.

I. Magunkról

Cégnevünk:

Nagy felfedezések Kft.

Székhelyünk:

1091 Budapest, Üllői u. 121. 3.em.15.

Képviselőnk:

Várdai Pál ügyvezető

Cégjegyzékszámunk:

01 09 324767

Adószámunk:

26335890-1-43

Bankszámlaszámunk:

 

Telefonszámunk:

+36 20 283 2928

E-mail címünk:

info@holiday-maker.hu

Honlap címünk:

www.holiday-maker.hu

 

II. A táborokról

 1. A Felfedező táborokba 7-14 éves gyermekek jelentkezését fogadjuk el.
 2. A Vízi Kalandor táborokba 10-16 éves gyermekek jelentkezését fogadjuk el.

E táborba történő jelentkezés feltétele: úszás-tudás, amelyre vízi jártassági igazolás bemutatása szükséges.

 1. A jelentkezési lapot minden esetben 18. életévét betöltött személy adhatja le (megrendelő). Figyelemmel arra, hogy a Holiday-Maker táborok gyerektáborok, ezért minden esetben – függetlenül attól, hogy a jelentkezési lapot nem a szülő/gondviselő adta le és a táborozási díjat nem szülő/gondviselő fizette ki -, a szülő/gondviselő hozzájárulása nélkül a gyermek nem táborozhat. Ez egyrészről a szülő/gondviselő saját-, és a gyermeke személyes adatainak a kezeléséhez való hozzájárulást-, másrészről a jelen ÁSZF rendelkezéseinek és a Házirendünknek a külön nyilatkozatban való elfogadását jelenti.

III. A táborra történő jelentkezés/táborozási díj/a táborozási szerződés létrejötte

 1. A táborokba a www.holiday-maker.hu honlapon keresztül, az ott található jelentkezési lappal lehet a jelentkezési lapon található kötelező (*-al jelölt) mezők kitöltésével. A jelentkezési lap elküldését követően Holiday-Maker egy automatikus üzenetet küld, amelyben értesíti a jelentkezési lap elküldőjét, hogy a jelentkezés hozzá beérkezett és hamarosan tájékoztatni fogja a további lépésekről, azon a címen, amelyről a jelentkezési lap beérkezett. Holiday-Maker ezt követően elektronikus úton (külön kérésre papír alapon) megküldi a díjbekérőt a táborozási díj 50 %-áról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tábordíjat, csak előre-utalással lehet megfizetni !
 2. Kérjük a díjbekérőn található teljesítési határidő betartását, mert: 1.) a táborozási szerződés akkor jön létre, amikor a díjbekérőn szereplő összeg Holiday-Maker bankszámlájára megérkezik, 2.) a díjbekérőn szereplő teljesítési határideig tudja Holiday-Maker a táborozási helyet fenntartani, azt követően a táborozási helyre más jelentkező jelentkezési lapját elfogadja.
 3. Holiday-Maker a táborozás megkezdése előtt 3 héttel a táborozási díj 2. részletéről kiküldi a díjbekérőt az 1. pontban foglaltak szerint. A 2. díjbekérőben szereplő összeg határidőben történő megfizetése a feltétele annak, hogy a gyermek a táborozáson részt vehessen.

Holiday-Maker a befolyt tábori díjról e-számlát, és a táborozáson való részvételről vouchert állít ki.

 1. A barát/tesó kedvezményről: lehetőség van arra, hogy jó barátok, testvérek együtt jelentkezzenek, és ezáltal kedvezményre tegyenek szert. Ez esetben a szerződő fél az lesz, aki a jelentkezést beküldte, így a számla is az ő nevére fog érkezni, és neki kell utalnia majd az összeget. Ebben az esetben a kedvezmény a táborozási díjból: 2.500,-Ft/barát, tesó.

IV. Lemondási feltételek 

 1. A táborozás lemondására a táborozást megelőző 14. napig van kötbérmentesen lehetőség, amelyet az info@holiday-maker.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A táborozást megelőző 14 napon belül történő lemondás esetén a kötbér a teljes táborozási díj 50 %-a. Amennyiben csak az 1. részlet került megfizetésre, annak visszatérítésére nincs lehetőségünk.

A táborozás indulását követően történő lemondás esetén a kötbér a táborozási díj 100 %-a. Holiday-Maker ebben az esetben nem tud pénzt visszafizetni.

 1. Amennyiben a táborozás valamilyen oknál fogva megszakad (honvágy, betegség stb.), a táborozási díjnak sem részben- sem egészben történő visszafizetésére nincs lehetőség. A táborozás a megszakadási ok megszűnését követően nem folytatható.

V. Táborozás/hozzájáruló nyilatkozatok

A táborozás rendjét a házirend szabályozza.

A táborozáson való részvétel feltétele a személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatok, illetve a jelen ÁSZF és a házirend elfogadása, amelyek a www.holiday-maker.hu honlapon megismerhetőek.

VI. Egyéb feltételek

 1. Holiday-Maker a táborokat minimum 20 fővel indítja el. Amennyiben az adott tábor-turnus nem éri el a 20 főt, Holiday-Maker a tábor megkezdése előtt legalább 10 nappal tájékoztatja erről a körülményről a jelentkezőt, és a már megfizetett tábordíjat 5 banki napon belül visszafizeti.
 2. Holiday-Maker vállalja, hogy a táborozást követően a táborban hagyott tárgyakról fényképet készít és azokat eljuttatja a szülők/gondviselők részére. A tárgyak őrzését 15 napig vállalja, és ezt követően – amennyiben a tárgy értéket nem képvisel –  megsemmisíti, ellenkező esetben a Magyar Vöröskereszt részére felajánlja. A táborozást követő 15 napon túl Holiday-Maker az elhagyott tárgyakért nem vállal felelősséget.

VII.     Fontos tudnivalók (ami a Házirendből kimaradt)

Holiday Maker számára nagyon fontos, hogy a táborozás mindenki számára felejthetetlen élmény legyen. Ezért kérjük az alábbiak betartását:

 1. A szülő/gondviselő jelezze, ha a gyermek bármilyen mentális, pszichés vagy fizikai betegségéről/érzékenységéről tud.
 2. Azért fontos számunkra, hogy a szülő/gondviselő megismerje a házirendben foglaltakat, mert azt a gyermeket, aki nem tartja be a házirendet, a szülőkkel egyeztetve, hazaküldjük. Ebben az esetben a tábordíjat nem áll módunkban visszatéríteni.
 3. A táborokban nincs dohányzás, alkohol- vagy drogfogyasztás.
 4. A tábor bentlakásos jellegét kérjük tiszteletben tartani, csak a tábor vezetőnek különleges engedélyével lehet a gyermekhez/a gyermekért a táborba jönni.

Tudjuk, hogyha sír a gyermek, hogy haza szeretne menni, mert honvágya van, nagyon nehéz nemet mondani, de kérjük ne tegyék, ezt a tábor személyzete tudja kezelni.

 1. A táborban működik egészségügyi ellátás. Amennyiben az egészségügyi szakember azt állapítja meg, hogy a gyermeknek el kell hagynia a tábort, úgy a szülőt/gondviselőt erről értesítjük. A betegség elmúlását követően a táborozás nem folytatható.
 2. A szobabeosztások az előzetesen megadott igények szerint történnek. A helyszínen próbáljuk orvosolni az egyéb, vagy a táborban jelentkező igényeket, de csak az előre megadottak kérések teljesítését tudjuk biztosítani.
 3. Amennyiben bármi élelmiszert hoznak a gyermekek a táborba, amit meg lehet osztani, azokat a csoportok közösen szokták elfogyasztani, ezzel növelve a közösségi szellemet.
 4. A tábor rendelkezik értékmegőrzővel, ahova a nagyobb értékű, nap közben nem használt eszközöket tesszük.
 5. A sátrakba csak az léphet be – a sátorlakók engedélye nélkül -, aki ott lakik. A tábor területén elhagyott tárgyakért Holiday-Maker felelősséget nem vállal.
 6. A gyermekeknek a tábor rendjére figyelemmel nincs lehetőségük egész nap telefonálni. Napközben a telefonokat, egyéb technikai eszközöket az értékmegőrzőben tartjuk. A telefonálásra a gyermekeknek csak a táborvezetés által meghatározott limitált idő áll a rendelkezésére.
 7. A táborba nem szükséges pénzt hozni, mert minden benne van a tábordíjban. Napi 4 étkezést biztosítunk, figyelünk az élelmiszer-érzékenységekre.
 8. A honlapon megtalálható a „Felszerelési útmutató”nk, amelynek alapján mód van a táborra való felkészülésre rossz idő esetén is (rossz idő esetén sem hiúsul meg a tábor). Ekkor sem áll meg az élet, mi esőprogrammal is készülünk.
 9. Holiday Maker biztosítja a táborozáshoz szükséges sátrakat és egyéb eszközöket.
 10. Holiday Maker a táborozást megelőző 4 héttel részletes tájékoztatást küld a táborozással kapcsolatos valamennyi fontos információval együtt.

 

Jó Táborozást kíván a Holiday-Maker Csapata!